Trường MN Vành Khuyên là trường mầm non có đội ngũ CBQL, GV, NV đảm bảo đủ và hợp lý về cơ cấu. 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó số GV trên chuẩn chiếm tỷ lệ cao 75%. Hàng năm thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp GV mầm non theo quy định. Nhà trường luôn tạo điều kiện tốt về mọi mặt cho CBQL, GV, NV học tập nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn

100% giáo viên, nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên, nhân viên được tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm

Đội ngũ giáo viên trong trường:

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong công việc

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên chương trình chăm sóc giáo dục trẻ.

- Thực hiện giảng dạy theo đúng Chương trình giáo dục mầm non.

Sĩ số học sinh năm học 2019-2020

- Nhóm trẻ 12-24 tháng: 14 cháu 

- Nhóm trẻ 25-36 tháng: 19 cháu

- Trẻ độ tuổi 3-4 tuổi: 32 cháu

- Trẻ độ tuổi 4-5 tuổi: 28 cháu

- Trẻ đội tuổi 5-6 tuổi: 24 cháu