Sáng ngày 27 tháng 3 năm 2019 Trường mầm non Vành Khuyên đã tham gia giáo lưu " Tiếng Việt của chúng em" cấp huyện năm học 2018-2018.

Đoàn tham dự gồm 10 thành viên, 1 trưởng đoàn là hiệu trưởng nhà trường, 1 giáo viên và 8 cháu người dân tộc thiểu số học tại trường.

Hội thi gồm 3 phần giúp các cháu được giao lưu, vui chơi và học tập lẫn nhau.

Qua hộ thi nhằm giúp trẻ dân tộc thiểu số của trường phát triển các kĩ năng: nghe, nói, đọc và làm quen chữ viết Tiếng Việt. Tạo sân chơi lành mạnh trẻ được giao lưu, mở rộng vốn hiểu biết về Tiếng Việt giúp các bé mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp. 

Thực hiện có hiệu quả việc tăng cường Tiếng Việt trong trường. Giáo dục trẻ tình yêu tiếng Việt, thích sử dụng Tiếng Việt trong các hoạt động vì vậy huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức “Giao lưu Tiếng Việt của chúng em dành cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số.