Truyên truyền triễn lãm sách kỷ niệm 75 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thực hiện theo công văn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Khánh Vĩnh trường MN Vành Khuyên tuyên truyền đến tập thể CB-GV-NV về triễn lãm sách kỷ niệm 75 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.