Ngày 09/05/2021, UBND huyện Khánh Vĩnh họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh trong tình hình mới;

Thực hiện Thông báo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa liên quan đến bệnh nhân 3141 đi cùng chuyến bay VN1559 lúc 16 giờ 05 phút ngày 01/5/2021;

Thực hiện Thông báo số 85/TB-UBND ngày 09/5/2021 về kết luận của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Khánh Vĩnh liên quan đến lịch trình di chuyển tại Khánh Hòa của bệnh nhân BN 3114, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh nghiêm túc chỉ đạo, thực hiện các nội dung sau:

1. Về chỉ đạo công tác phòng chống dịch

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các Bộ, Ban, Ngành liên quan và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở GDĐT và của Phòng GDĐT, trong đó tập trung các nội dung trọng tâm sau:

+ Kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là khai báo y tế trên hệ thống Bluezone; thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình, bình tĩnh và chủ động ứng phó theo chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch Covid-19 (đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên) có tham gia đám cưới tại các địa phương trong thời gian vừa qua.

+ Tăng cường thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, bắt buộc tất cả mọi người phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

+ Thường xuyên vệ sinh trường lớp bằng xà phòng, trường lớp sạch, đẹp, thoáng mát.

- Thủ trưởng các đơn vị trường học tiếp tục chỉ đạo các bộ phận lập danh sách theo dõi, nắm bắt các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh của đơn vị là con em của phụ huynh có tham gia trên chuyển bay VN1559 đang học tại trường (Đỗ Xuân Khởi, thị trấn Khánh Vĩnh; Lương Văn Khoa, thôn Suối Cá, xã Khánh Trung).

- Thông báo cho học sinh và PHHS có con em đang học cùng lớp với con em của 02 phụ huynh có tên trên và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có tiếp xúc đến 02 trường hợp trên, hạn chế ra ngoài và thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế và khai báo cho cơ quan y tế gần nhất để theo dõi.

- Dừng hoạt động các Hội nghị, hội thảo, hội họp, tập trung đông người đối với các trường hợp không cần thiết, trường hợp tổ chức phải hạn chế tối đa số lượng người tham dự.

- Thủ trưởng các đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ngay tại đơn vị quản lý; xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm các yêu cầu phòng, chống dịch.

2. Về chỉ đạo công tác dạy và học

Tất cả học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, cấp tiểu học, trung học cơ sở và Phổ thông DTNT cấp trung học cơ sở trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tạm dừng đến trường từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới (Đối với tiểu học và THCS tiến hành ôn tập cho học sinh bằng nhiều hình thức như: dạy học trực tuyến, chuyển, giao nội dung ôn tập cho học sinh trực tiếp qua phô tô hoặc gián tiếp qua địa chỉ email cho PHHS …).

 

 

Ngày 09/05/2021, UBND huyện Khánh Vĩnh họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh trong tình hình mới;

Thực hiện Thông báo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa liên quan đến bệnh nhân 3141 đi cùng chuyến bay VN1559 lúc 16 giờ 05 phút ngày 01/5/2021;

Thực hiện Thông báo số 85/TB-UBND ngày 09/5/2021 về kết luận của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Khánh Vĩnh liên quan đến lịch trình di chuyển tại Khánh Hòa của bệnh nhân BN 3114, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh nghiêm túc chỉ đạo, thực hiện các nội dung sau:

1. Về chỉ đạo công tác phòng chống dịch

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các Bộ, Ban, Ngành liên quan và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở GDĐT và của Phòng GDĐT, trong đó tập trung các nội dung trọng tâm sau:

+ Kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là khai báo y tế trên hệ thống Bluezone; thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình, bình tĩnh và chủ động ứng phó theo chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch Covid-19 (đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên) có tham gia đám cưới tại các địa phương trong thời gian vừa qua.

+ Tăng cường thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, bắt buộc tất cả mọi người phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

+ Thường xuyên vệ sinh trường lớp bằng xà phòng, trường lớp sạch, đẹp, thoáng mát.

- Thủ trưởng các đơn vị trường học tiếp tục chỉ đạo các bộ phận lập danh sách theo dõi, nắm bắt các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh của đơn vị là con em của phụ huynh có tham gia trên chuyển bay VN1559 đang học tại trường (Đỗ Xuân Khởi, thị trấn Khánh Vĩnh; Lương Văn Khoa, thôn Suối Cá, xã Khánh Trung).

- Thông báo cho học sinh và PHHS có con em đang học cùng lớp với con em của 02 phụ huynh có tên trên và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có tiếp xúc đến 02 trường hợp trên, hạn chế ra ngoài và thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế và khai báo cho cơ quan y tế gần nhất để theo dõi.

- Dừng hoạt động các Hội nghị, hội thảo, hội họp, tập trung đông người đối với các trường hợp không cần thiết, trường hợp tổ chức phải hạn chế tối đa số lượng người tham dự.

- Thủ trưởng các đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ngay tại đơn vị quản lý; xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm các yêu cầu phòng, chống dịch.

2. Về chỉ đạo công tác dạy và học

Tất cả học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, cấp tiểu học, trung học cơ sở và Phổ thông DTNT cấp trung học cơ sở trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tạm dừng đến trường từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới (Đối với tiểu học và THCS tiến hành ôn tập cho học sinh bằng nhiều hình thức như: dạy học trực tuyến, chuyển, giao nội dung ôn tập cho học sinh trực tiếp qua phô tô hoặc gián tiếp qua địa chỉ email cho PHHS …).