Thông báo cho học sinh trường mầm non Vành Khuyên nghỉ hcọ từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Khánh Vĩnh. Trường Mầm non Vành Khuyên thông báo đến tất cả quý phụ huynh cho trẻ tạm dừng đến trường từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian trẻ ở nhà phụ huynh lưu ý các vấn đề sau:

+ Thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình dịch Covid-19 ở nơi cư trú.

+ Tăng cường thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, bắt buộc tất cả mọi người phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

+ Thường xuyên vệ sinh cá nhân cho trẻ bằng xà phòng.

+ Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết để tăng sức để kháng cho trẻ.