Thông báo thời gian nhập học năm học 2020-2021

Trường Mầm non Vành Khuyên thông báo đến toàn thể phụ huynh thời gian nhập học năm học 2020-2021

- Ngày 1/9/2020: Học sinh tựa trường.

- Ngày 5/9/2020: Khai giảng năm học mới.

- Ngày 7/9/2020: Bắt đầu học chính thức và ăn bán trú tại trường.